De pianolessen

Bij de beginnende leerling gaat het om het leggen van een goede basis: ritme, vingerzetting, techniek. Daarnaast wordt er naar gestreefd dat de leerling iets uitdrukt en vertelt met de noten. De lesmethode hangt af van de voorkeuren en de mogelijkheden van de leerling. Bij de meer gevorderde leerling verschuift het accent, afhankelijk van de aanwezige vaardigheden, steeds meer naar de interpretatie van de muziek.

Het jaarrooster is aangepast aan dat van de lagere scholen in de gemeente IJsselstein. Een individuele wekelijkse les duurt een half of een heel uur. Ook zijn tweewekelijkse lessen van een uur of andere varianten mogelijk. Neem hierover contact op met de docent.

Locatie

U krijgt les op een Bösendorfer vleugel in een ruime studio. In bepaalde gevallen zijn lessen aan huis bespreekbaar, neem hierover contact op met de docent.

Uitvoeringen: een prachtige stimulans

Leerlingen worden gestimuleerd om mee te doen aan een uitvoering. Zo’n uitvoering is natuurlijk altijd spannend, tegelijkertijd is het een grote en extra stimulans om vorderingen te maken en te laten horen waarop maandenlang geoefend is. Naast de jaarlijkse uitvoering zijn er andere, speciale uitvoeringen. Gevorderde leerlingen worden uitgedaagd met projecten. Daarbij staat bijvoorbeeld het werk van een specifieke componist centraal. De afronding van zo’n project is een uitvoering op kleine schaal, opgeluisterd door een musicoloog die toelichting geeft op het programma en de componist.